Tips voor de inrichting van een kinderopvang

kinderopvang

Kinderen hebben ook meubilair nodig. Dat geldt voor in huis, maar ook op school en in de kinderopvang. Een normale stoel is voor de meeste kinderen namelijk te hoog of te breed. De inrichting van een kinderopvang is dan ook een zeer specialistische klus. Je kunt er niet zomaar iets in gooien. Het is ook niet hetzelfde als op een school, omdat schoolgaande kinderen vaak veel groter zijn. De inrichting van een kinderopvang is dus een specialistische klus, waar je niet alleen rekening moet houden met gezondheid maar ook met veiligheid. 

Een belangrijke functie

De ruimte en het meubilair van een kinderopvang hebben een belangrijke functie in de ontwikkeling van het kind. Het is meer dan alleen praktisch. Het helpt met leren, stimuleren en ontwikkelen. Hoe kan een kind rustig een boekje lezen in de leeshoek, wanneer er wild gespeeld wordt in de bouwhoek er vlak naast? Wanneer je een ruimte goed indeelt en goed gebruik weet te maken van de juiste materialen, kan de ruimte het kind echt dienen in zijn of haar ontwikkeling.

inrichting voor kinderopvang

Kernbegrippen

In de inrichting van een kinderopvang zijn een aantal kernbegrippen belangrijk. Bedenk altijd dat je deze aspecten meeneemt in je beslissing:

  • comfort
  • veiligheid
  • prikkeling

Een kind moet geprikkeld worden. Met name op de leeftijd dat ze nog zoveel leren, is het goed als ze prikkels ontvangen die ze stimuleren om te leren en ontwikkelen. Dat kan onder andere gerealiseerd worden met de inrichting. 

Zorg voor veilige hoeken

Dit kun je op twee manieren opvatten: allereerst is het goed om te voorkomen dat meubels scherpe hoeken hebben/ Jonge kinderen kunnen zich hier snel aan bezeren. Dat is niet de bedoeling. Daarnaast is het goed om hoeken te maken waarin kinderen zich kunnen terugtrekken. Denk aan een leeshoekje. Maak de ruimte kleiner met scheidingsmuren en meubels. Zo voelt een kind zich veiliger.