Cursussen structureren met een learning management system

Een learning management system is een slimme tool voor bedrijven die gebruik maken van e-learning modules. Die zijn handig om het operationele kennisniveau op peil te houden door een e-learning module te ontwikkelen voor het gebruik van een nieuwe machine. Maar E-learning wordt ook gebruikt om de processen in een organisatie door iedereen op dezelfde wijze te laten verlopen. Het is lastig om zonder learning management system het overzicht te houden over al die verschillende modules. Hoe worden ze gebruikt? Door welke medewerkers? Hoeveel mensen in de organisatie hebben de modules positief afgerond? Allemaal vragen waarop een learning management system meteen antwoord geeft.

Hoe werkt een learning management system?

Een learning management system is een stuk software waar alle e-learning modules aan kunnen worden gekoppeld. Er vindt dan gegevensuitwisseling plaats tussen het LMS en de modules. Daardoor kun je op een centrale plek bijhouden of de werknemers in een organisatie op schema liggen met het volgen van e-learning en wat hun resultaten zijn. Via de koppeling met de modules is het soms ook mogelijk om met de werknemers te communiceren. Andere mogelijkheden zijn dat je op basis van de gegevens in het learning management system met de werknemers in gesprek gaat.

Managementrapportages

Met een learning management system ben je ook in staat om managementrapportages te maken. Daar staat niet alleen de data in over de vorderingen en de resultaten van de medewerkers. Je kunt ook meten of e-learning modules wel voldoende effectief zijn. Als de tijdsinvestering van de medewerkers te groot is, wordt het lesmateriaal in de modules misschien niet duidelijk genoeg uitgelegd. Het kan ook zijn dat er teveel informatie in een module wordt gestopt of dat de controleopdrachten te moeilijk zijn. Met een LMS is hier waardevolle informatie over te krijgen.